Отворени финанси
финансовият свят на твоя език

Отворени финанси е замислена като движена от общността платформа за обмен на информация и споделяне на опит, от една страна от професионалистите, работещи във финансовия сектор, от друга страна от потребители, ползващи финансови услуги на българския пазар, което в реалността в която живеем в 21-ви век означава едва ли не всички.
Засега общността на „Отворени финанси“ се състои от един единствен човек, моя милост, нейният основател, но ако имате желание да участвате в създаването и развитието на платформата, чувствайте се свободни да се свържете с мен, чрез някой от следните начини:
Тел. номер: +359877604369
Ел. поща: public@openfinances.info
Telegram: t.me/OpenFinances359
Предистория и възникване на идеята
Идеята за платформа от този вид се зароди в края на 2020 г. дори началото на 2021 г., когато все още работех към един от големите кредитни посредници на българския пазар. Подобно място в Интернет щеше да ми бъде от полза да „ограмотявам“ финансово потенциалните си клиенти, тоест потребители на услугата кредитно посредничество, включително популяризирайки същата. Най-малкото щеше да бъде добре да има едно място, където мога да давам отговори на най-често възникващите въпроси, без да се налага да обяснявам в подробности на всеки един поотделно.
Разбира се, Съдбата има чувство за хумор и към днешна дата вече нямам нищо общо със сектора на финансовите услуги. Това позволява на „Отворени финанси“ да се превърне в напълно независима и необвързана, с който и да е от играчите на пазара на финансови услуги, платформа . . .
. . . (продължението следва) . . .

„Отворени финанси“ (oписание)
Име на проекта: „Отворени финанси“ / („Open Finances“)
Език на разработка: български
Цел на проекта: Да срещне на едно място (в Интернет), от една страна професионалисти от различни области на финансите и финансовите услуги с техните колеги, от друга страна професионалистите от сектора на финансите с потребителите на финансови услуги и инструменти, които биха желали да бъдат по-добре информирани за ситуацията на пазара и възможностите, които тя им предлага като потребители, да извлекат максимална полза от за всеки един, познавайки и комбинирайки най-подходящите продукти и услуги за всеки един от тях, както и правно-финансова помощ при сблъсъкът им с лоши практики от недобронамерени играчи в сектора на финансите и финансовите услуги.
Целева група: професионалисти в областта на финансите, търсещи платформа чрез която да популяризират своята дейност и услуги, както и да бъдат „в час“ с промените на пазара на финансовите услуги, потребители (професионалисти и непрофесионалисти), искащи да имат по-широк поглед върху финансовите услуги, предлагани в Република България и/или достъпни за български граждани.
Търсени функционалности:
- портал, блог, влог, новинарско съдържание;
- потребителски регистър (добри/лоши практики);
- форум;
- обяви;
- калкулатори;
- социална мрежа/медия (на по късен етап)
Ключови думи: отворени, финанси, кредитиране, застраховане, инвестиране, банки, финансови, институции, банково, застрахователно, осигурително, инвестиционно, посредничество, дело, валути, национални, международни, дигитални, крипто, парични, преводи, портфейли, карти, действащо, законодателство, личен, опит, регистър, форум, обяви, мнения, препоръки, коментари;
Кратко описание: Портал, включващ интегрирана система от услуги, предоставящ достъп до информация за достъпни от територията на Република България и/или български граждани финансови институции, посредници, финтех компании, продукти, услуги, валути включително и дигитални, играчи на пазара, състояние на пазара, личен опит на потребителите, въпроси и отговори, форум, обяви, действащо законодателство в областта на финансите. Съдържание може да се добавя както от професионалисти в областта на финансите, така и от потребителите на финансови услуги. Мястото в Интернет където професионалистите от бранша на финансовите услуги разясняват на разбираем език естеството на своите услуги и могат да споделят опитът си при решаването на реални проблеми на техни клиенти в миналото или по настоящем. Също така, мястото където потребителите могат да се информират подробно за различните видове услуги и за компаниите на пазара, които ги предлагат, когато назрее моментът да се превърнат в реални ползватели на определена услуга или няколко такива.
Девиз на проекта: „Финансовият свят на твоя език“
Избран домейн: openfinances.info
Очаквано необходимо финансиране, до достигането на заложените функционалности:
- до 60 000 лева за период от 36 месеца и осигуряване на всички функционалности в описанието с изключение на социална мрежа/медия;
- до 500 000 лева за период от 60 месеца и осигуряване на всички функционалности в описанието включително и на социална мрежа/медия;

* описаните стойности са прогнозни и вероятно завишени, и в хипотезата, че в рамките на описаните срокове няма да се сформира общност, която да извърши всички необходими дейности доброволно и безплатно, изцяло в полза на платформата.

Подкрепа
„Отворени финанси“ търси своите бъдещи господари, които ще бъдат ангажирани с развитието и поддръжката му като такъв, включително и във вземането на решения свързани с бъдещето му функциониране, съдържание и поддържането на проекта жив.
Разбира се, можете да подпомогнете развитието на проекта, дори и без да ставате част от него дългосрочно или дори за постоянно. Можете просто да помогнете в специфична сфера от разработването му. Например, ако се занимавате с графичен дизайн, можете да изработите лого или лого плюс комплект уеб графики за страницата на проекта. Това е само един пример. Вероятно има и други възможни начини за подкрепа и участие. Ако имате идея, чувствайте се свободни да я предложите!
И като говорим за финанси, в наши дни, едва ли има проект, който да може да функционира и да се развива, без финансова подкрепа. На този етап пряка финансова подкрепа (под формата на дарения) не е приемлива и няма да бъде толерирана, особено от не членове на платформата. За сметка на това, за предпочитане са комисионерски програми, особено на търговци и доставчици на услуги, които нямат пряка връзка със сектор финанси. В този ред на мисли, ако предлагате свой продукт или услуга, имате комисионерска програма и смятате, че платформата „Отворени финанси“ е подходящо място, от което потенциалните Ви потребители и клиенти, могат да научават за Вас, чувствайте се свободни да изпратите запитване! Всяко едно ще бъде разгледано и ще му бъде отговорено в разумен срок.
За всеки един от засегнатите до тук въпроси, както и за незасегнатите, сте добре дошли да изпратите идеи и предложения, чрез някой от начините за контакт, видими на началната страница.
Благодаря на всички Ви за отделеното време!

План за изграждане: покажи/скрий